Därför bör du välja eko-kaffe

Mindre bekämpningsmedel i naturen, återanvändning av avfall och minskad skogsskövling är lätt att åstadkomma. Välj bara ekologiskt kaffe nästa gång.

Svenskarna dricker näst mest kaffe i världen, enbart slagna av finnarna. Att välja ekologiskt tillverkat kaffe gör konkret skillnad eftersom odlingarna då inte använder bekämpningsmedel som parakvat eller endosulfan – medel som är förbjudna i Sverige men används för kaffe som sen säljs här.

Eftersom användningen av handelsgödsel minskar i ekologisk odling blir utsläppen mindre, och även energikonsumtionen. Istället används organiskt avfall. Både gödsel och bekämpningsmedel läcker annars ut till vattendrag och orsakar föroreningar.

Odlingen viktigast

Av odling, transporter, förpackningar, och konsumtion är det odlingen som gör avgjort störst påverkan; två tredjedelar av utsläppen kommer därifrån för vanligt bryggkaffe. Men efter det är det konsumtionen och tillagningen som spelar störst roll. Det spelar inte så stor roll om man använder bryggare, spis eller vattenkokare – viktigare är att inte laga för mycket kaffe och hålla svinnet nere. I bästa fall kan sumpen komposteras och bli biogas.

KRAV hårdare än Rainforest Alliance

De flesta Rainforest Alliance-certifierade produkter på den svenska marknaden är även KRAV-certifierade, men i de fall där valet står mellan två produkter med vardera märkningen är det bra att veta att KRAV är mer strikt än Rainforest Alliance. Rainforest Alliance ställer inte krav på ekologisk odling som KRAV, där användningen av bekämpningsmedel är hårdare reglerad och konstgödsel inte får användas. Att ta bort konstgödslet ur produktionen minskar utsläppen radikalt.
Rainforest Alliance-märkningen kan även finnas på produkter med så låg halt av certifierade bönor som 30 procent, även om den siffran då ska anges.

Kommentarer