Här lämnar du ditt avfall

Miljöstationer, återvinningscentraler och återvinningsstationer – vad är skillnaden?

De sopor som du skapar och som inte komposteras, energiåtervinnas eller liknande ska förstås någonstans de också. En del avfall kräver speciell utrustning för att ta hand om skadliga ämnen och en del kan återvinnas mer effektivt om det bryta upp i sina olika beståndsmaterial.

I Sverige och EU har företagen som tillverkar produkter ansvar att ta hand om avfallet. Detta kallas producentansvar. För återvinning av uttjänta produkter finns det tre typer av stationer.

Återvinningsstation, ÅVS, kallas ibland återvinningsgård och är de vanliga obemannade gårdarna med gröna och blå behållare där hushåll kostnadsfritt kan lämna de vanligaste restprodukterna. Ofta har kommunerna ett bolag som sköter dessa. Tillverkarna står för transport och slutlig återvinning. Ett alternativ är att ha källsorteringen redan i bostadens soprum.

Förpackningarna ska vara ursköljda och det står ofta på förpackningarna hur de ska delas upp om de består av olika material.

Återvinningscentraler, ÅVC, är större, bemannade anläggningar där hushåll kostnadsfritt kan lämna tyngre avfall; grovsopor, elektronikavfall och farligt avfall. Ofta är kommunerna de som driver själva centralerna, men producenterna får betala för transporter och själva återvinningen. Här kan du lämna allt från återvinningsstationer, men även tyngre avfall.

Du kan inte lämna ammunition, läkemedel, hushållsavfall eller explosivt material på en ÅVC.

Miljöstationer är speciellt anpassade för att ta hand om farligt avfall. Ibland finns det i anslutning till bensinstationer, som alstrar mycket farligt avfall, men ofta också i närhet till Återvinningscentraler. I vissa kommuner finns också mobila miljöstationer i form av lastbilar som åker runt och hämtar upp farligt avfall och mindre elektronikavfall.

Du kan inte lämna ammunition, gasoltuber, mediciner eller fyrverkerier på miljöstationer.

Använd gärna originalförpackningen, eller märk upp förpackningen tydligt med vad den innehåller. Blanda inte olika sorters farligt avfall i samma förpackning.

Här kan du läsa mer om hur olika sorters avfall ska sorteras.

Kommentarer