Biltvätt hemma eller borta

De miljögifter bilar samlar på sig i trafiken tvättas oftast bort med skadliga kemikalier. Tillsammans hamnar ämnena i dagvattenbrunnar och vattendrag. Genom att tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt eller gör det själv-hall hamnar kemikalierna inte i naturen.

Då vi tvättar bilen följer föroreningar och kemikalier från bilvårdsprodukter med tvättvattnet. I Sverige är det förbjudet att tvätta bilen ute på gatan i och med att det förorenade tvättvattnet då rinner rakt ut i våra sjöar och vattendrag. Trots detta görs två tredjedelar av alla biltvättar på det sättet.

Vad är bästa alternativet för miljön?

  1. Tvätta bilen i en miljöanpassad biltvätt.
  2. Tvätta bilen i en ”gör det själv-hall” med svanenmärkta bilvårdsprodukter eller motsvarande.
  3. Tvätta bilen på gräsmattan eller annan mark som ej är asfalterad. Detta är ett sistahandsval, men tvättvattnet rinner i alla fall inte direkt ut i våra vattendrag.

Kommentarer