Bli av med onödig reklam

Ett svenskt hushåll får 50 kilo pappersreklam varje år, där mycket av det måste transporteras till återvinning för att bli ny reklam att skickas ut. Genom att avbeställa reklam minskar du utsläpp och skogsavverkning.

Skogsindustrin menar att det planteras fler träd än det avverkas i Sverige. Tyvärr är industriellt planterad skog inte jämförbar med naturlig skog. Pappersförbrukningen har lett till att närmare 2 000 djur- och växtarter är hotade i Sverige idag. Planterad skog är hälften så effektiv på att hantera koldioxid som naturlig skog.

  • Den första åtgärden du kan göra är att sätta upp en skylt med texten ”Reklam – Nej tack” på din dörr eller brevlåda. Det stoppar oadresserad reklam. Om du ändå får oadresserad reklam i brevlådan kan du anmäla detta till DM-nämnden.
  • Reklam som är adresserad direkt till dig kommer fortfarande att trilla in genom inkastet trots ”Nej tack”-skylt. I många fall kan du stoppa hos NIX-registret som är känt för sin telefonförsäljar-spärr.
  • Telefonkatalogen, postorderkataloger och medlemsutskick måste normalt avbeställas från de som skickar dem. Du kan också avbeställa centralt via företaget Reklamfritt.se som för varje medlem planterar ett träd i Afrika, Asien eller Sydamerika.

Kommentarer

  1. dumma reklam

    raz 2018-02-09 12:54:24 svara