Bra med inbyggd digital-TV-box

Byggs digital-TV-boxen in i TV:n sparar man in praktiskt taget hela boxens energiåtgång, eftersom TV:n sällan drar mer bara för att den har inbyggd mottagare. I dag finns Svanenmärkta TV-apparater med box, som drar lite ström och görs utan miljögifter.

En ständig källa till strömförbrukning är elprodukter i standbyläge. Digital-TV-boxar står gärna bredvid TV:n påslagna eller möjligen i standbyläge. En genomsnittsbox drar omkring tio watt men kan variera mellan åtta och femton watt. Produkterna varierar mellan att dra bara något watt mindre i standbyläge till att halvera sin förbrukning.

Det är en pytteprodukt i sammanhanget energikonsumtion, men räknar man på samtliga sålda TV-boxar skiljer det ordentligt mellan de snålaste och mest krävande boxarna. Mer komplicerade mediecenter med hårddiskinspelning kan dra lika mycket som en gammal glödlampa, medan strömsnåla enklare produkter drar en tiondel.

Bygg in och spara

Skulle man istället för att ha en separat box välja en energisnål TV med inbyggd mottagare skulle energibesparingen bli ganska markant. Det är i princip en försumbar skillnad i energikonsumtion mellan TV-apparater med och utan inbyggd mottagare, så hela boxens konsumtion kan plockas bort.

Det blir dessutom färre apparater att konstruera, förpacka, transportera och underhålla. Några få TV-apparater och digital-TV-boxar klarar Svanen-märkningens krav på energieffektivitet, avsaknad av farliga kemiska produkter samt är byggda för att underlätta återvinning. En del av dem är dessutom tillverkade i Sverige.

Kommentarer