Din guide i djungeln av miljösymboler

Det finns en uppsjö av olika symboler som markerar att en produkt är miljövänlig eller ekologisk. Vad betyder de? Och vad är egentligen skillnaden mellan dem?


Bra miljöval
är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Denna miljösymbol har både havet, skogen och luften i åtanke. Naturskyddsföreningen ställer miljökrav för de produkter som ska få använda märket, utför stickprov samt regelbundna tester som verifierar att produkterna håller kraven.


Svanen
är nordens officiella miljömärkning som som sköts av Miljömärkningen Sverige AB på uppdrag av regeringen. Svanenmärkta varor och tjänster har fått sin miljöpåverkan granskad under hela sin livscykel. Även kvalité och funktion blir granskade.


EU-blomman
är Svanens motsvarighet i Europa.


Demeter
är ett internationellt nätverk och som i Sverige representeras av Svenska Demeterförbundet. För att en vara ska få ha demetermärket måste den vara 90 procent biodynamiskt och 95 procent ekologisk odlad.


KRAV
är en organisation som utvecklar regler och kriterier för ekologisk odling, samt djurhållning, förädling och övriga tjänster. För att en vara ska kunna bli kravmärkt ska den vara framställd utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och djuren ska behandlas väl och få vistas i det fria.


Ekologiskt Jordbruk
är KRAV-märkets motsvarighet i Europa. Allt som marknadsförs som ekologiskt ska ha denna märkning och uppfylla kraven. Ekologiskt jordbruk är dock grundat efter EU:s regler och inte de svenska reglerna. Jämfört med KRAV är KRAV-märkningens kriterier strängare inom områdena djurhållning, socialt ansvar och klimatpåverkan.


MSC,
Marine Stewardship Council, arbetar med märkning- och certifieringsprogram med organisationer och företag för att få fram hållbara fiskemetoder. I maj 2012 publicerades en forskningsstudie som visade att av de MSC-certifierade bestånd som granskades så bedrevs fisket på ett icke hållbart sätt i 31 procent av bestånden. Forskarnas slutsats är att det finns stora brister i MSC. Problemet beror på att fiskerinäringen själva bekostar certifieringsprocessen och att den alltså inte är oberoende. Samtidigt anses det vara bättre än ingen certifiering alls.


FSC,
Forest Stewardship Council, är ett frivilligt internationellt ackrediteringsprogram som främjar ett mer miljöanpassat och samhällsnyttigt skogsbruk. Detta betyder dock att organisationerna och företagen certifierar sig själva och inte FSC. På senare år har flera större miljöorganisationer i Sverige gått ur FSC och tagit avstånd från märkningen. Fältbiologerna som gick ur 2007 säger att märkningen i praktiken inte fungerar. Naturskyddsföreningen lämnade FSC under 2010.

Kommentarer

 1. Mycket bra text med mycket fakta

  Tim k 2013-09-04 08:51:53 svara

 2. Hej där!

  Namn 2014-05-13 10:23:48 svara

 3. Join me in the dark side, we have non-ekologiska cookies

  Luke I am your Father 2014-10-22 12:01:54 svara

 4. Har i läxa att läsa detta så det hjälpte.

  Elev med HKK på Tisdagar 2018-03-12 19:11:31 svara

 5. Alla märken finns inte Men kul att läsa

  Namn 2019-03-28 10:00:37 svara

 6. Fairtrade borde vara med men annars bra :)

  Doris 2019-10-14 08:42:02 svara

  • Det tycker jag med

   Ella 2019-10-14 08:42:28 svara

  • Hej! Fairtrade är inte en utpräglad miljömärkning även om det finns viss hänsyn. För att inte artikeln ska bli för lång har vi därför inte tagit med den.

   Johannes Oscarsson 2019-10-16 12:41:49 svara