Från köttätare till allätare

Boskapsuppfödning står för nästan lika stora utsläpp av växthusgaser som hela transportsektorn. Men man behöver inte bli vegetarian för att minska matens miljöpåverkan.

Boskapsuppfödningen står för cirka 18 % av de globala växthusgaserna, endast 2 % mindre än hela transportsektorn. Köttproduktionen utgör en stor del av denna boskapsuppfödning. Att föda upp djur kräver enormt mycket energi i form av vatten och foder än köttsubstitut, exempelvis bönor och sojaprotein, i och med att vi matar djuren med de proteinrika grödor vi skulle kunnat äta själva. Förvånande nog har köttkonsumtionen ökat markant i Sverige på senare tid fastän miljöproblemen med det uppmärksammats.

Att gå från att äta kött de flesta dagarna i veckan till att bli strikt vegetarian kan kännas som ett stort projekt. Det kan vara svårt att bryta vanor, men självklart finns det alternativa vägar att ta. Man kan till exempel börja med att tänka på hur mycket och vilket kött man äter, olika sorters kött bidrar till olika mängder utsläpp av växthusgaser. Kom också ihåg att det finns bra och dåligt kött – svenskt naturbeteskött av lamm och nöt gynnar till exempel vilda växter och djur samt den biologiska mångfalden.

För att belasta miljön mindre när du äter, tänk på hur mycket och vilket kött du konsumerar. Köp gärna grönsaker som är i säsong och undvik alltid att slänga mat. Prova att äta helt vegetariska rätter någon gång i veckan. Minska din miljöpåverkan genom att gå från köttätare till allätare.

 1. FAO Livestock’s Long Shadow, Ogino et al []
 2. Göteborgs Universitet: Köttkonsumtionens miljöpåverkan, Wiberger, s. 7 []
 3. FN Food and Agriculture Organization: Vattenfördelning och rättvis fördelning – en nyckelfråga för framtida livsmedelsförsörjning. []

Kommentarer

 1. 8 badkar. Och en portion kött är väl mer än 100g? crazy

  Leila Swartling 2011-06-12 14:17:06 svara

 2. Finns en bra artikel i magasinet Filter (några nummer tillbaka) om just kött.

  Vad gäller sojaprotein så har jag hellre ett par höns och en tupp hemma än ett jordklot utan regnskog.

  Henrik 2011-10-06 11:46:58 svara

  • Henrik, då är det nog läge att minska köttkonsumtionen, som Lucas säger...

   Johannes Oscarsson 2012-03-20 11:36:13 svara

 3. Henrik: Majoriteten (~99,9%) av sojan som odlas på regnskogsmark används till att föda upp djur. Den mesta sojan som blir till matprodukter för människor odlas i centraleuropa.

  Lucas 2012-02-26 17:53:35 svara

  • Struntprat. Visa mig en rapport eller liknande som visar att 99.9% används till att föda upp djur.
   Majoriteten används till att producera sojaolja vilket används till tofu, sojamjölk, etc.
   Restprodukten från oljeprocessen är sojamjöl vilket till stor del går till att föda upp djur, men märk väl att detta är RESTprodukten från framställningen av olja.

   Jonas 2012-04-02 14:14:23 svara

   • Rehm, Espig et.al, The Cultivated plants of tropics and Subtropics (1991); 90 procent av importerad soja används som djurfoder i Sverige (Naturskyddsföreningens rapport, 2010. Deutsch (2006) konstaterar att 7 procent av fodret en svensk ko äter utgörs av importerad soja.
    Vad jag förstår importeras omkring 350 000 ton soja årligen i fodertillverkning och under 20 000 ton till livsmedel direkt (SCB 2007).

    Johannes Oscarsson 2012-04-03 20:18:47 svara