Du behöver använda över tre deciliter havregrädde för att orsaka lika mycket utsläpp som en deciliter grädde från ko.

Mindre utsläpp med fejkad grädde

Mejeriprodukter orsakar stora utsläpp, men en del av dem går att byta ut mot vegetabiliska produkter. Matlagningsgrädde finns från både soja och havre och ger mellan en tredjedel och en femtedel av kogräddes klimatgasutsläpp.

Djurhållningen står för nära en femtedel av mänsklighetens klimatgasutsläpp och kräver stora mängder vatten samt odlingsyta. Att byta ut vissa mjölkproduker mot vegetabilier kan göra stor skillnad.

Mindre odlingsyta och mindre klimatgaser

Flera produkter finns i dag på marknaden för den som inte vill äta mjölkprodukter, men särskilt grädde är ganska lätt att byta ut. Istället för att mata kor med havre och soja kan man göra matlagningsgrädde direkt av växterna. Produkter gjorda av havre orsakar mindre än en tredjedel av klimatgasutsläppen1 jämfört med mjölkprodukter, och för sojaprodukter är siffran ännu lägre – omkring en femtedel2. Mängden vatten och odlingsmark som går åt är mindre än hälften av det som krävs för animaliska produkter3.

Sojaodling med dåligt rykte

Djur utfordras ofta med soja, vilket gör att det går åt stora mängder av grödan. Över 90 procent4 av all soja används som djurfoder med stor miljöpåverkan i främst Sydamerika. Andra, mindre energieffektiva grödor, skulle dock kräva ännu större odlingar så sojan har ett oförtjänt dåligt rykte. Alpro, som tillverkar den mest spridda sojagrädden i Sverige, köper inte in soja från före detta regnskogsmark.

Havregrädden och sojagrädden finns båda som matlagningsgrädde. Båda håller sig längre än kogrädde även sen de öppnats och kan användas i redningar, såser, fyllningar och annan matlagning. Sojagrädden blir lite tjockare medan havregrädden är lämpad för såser som ska vara mer flytande.

 1. LTH: Livscykelanalys av Oatly havredryck []
 2. Alpro: Låt jordens resurser räcka till 7,6 gånger mer! []
 3. Alpro: Låt jordens resurser räcka till 7,6 gånger mer! []
 4. Naturskyddsföreningen: Soja som foder och livsmedel i Sverige []

Kommentarer

 1. Yo!

  I sak är det korrekt med minskade växthusgaser med vegetabiliska alternativ men jag tycker att man kan belysa vikten av att använda lokalproducerad grädde och nyttan man får därifrån. Jag tänker både på att man utnyttjar jordbruksmark i norr (Norrmejerier främst) där marken är så pass fattig på näring att man har svårt att utnyttja den till annat än vall(foder för betesdjur). Det innebär, förutom den kulturhistoriska aspekten, även det att mark som annars växer igen kan brukas och man bidrar även till fler arbetstillfällen i glesbyggd.

  David Sandén 2012-10-01 14:16:16 svara

  • Hej David,
   Visst är det så att markutnyttjande, arbetstillfällen och kulturhistoria är ytterligare aspekter att väga in i sitt val. Hur mycket kraftfoder (bl.a. soja) som används i djurhållningen spelar ju både en praktisk, och i artikeln även en symbolisk, roll. Hur ser du på viktningen mellan utsläpp/vattenåtgång och öppna landskap?
   /Johannes

   Johannes Oscarsson 2012-10-02 00:35:47 svara

 2. Alltid när man gör en bedömning om den totala miljöpåverkan så är det viktigt (och svårt) att få med alla aspekter (även de positiva). Personligen har jag svårt för att bara mäta mängd CO2 och liknande då detta inte ger en helt rättvisande bild. Sen faktorn kulturaspekter svårbedömd utifrån ett rent utsläppsperspektiv. Betande nötkreatur har vi inte haft så länge i norra Sverige men ändå något som de flesta av oss förknippar med något positivt, förmedlat av bl.a. Astrid Lindgren genom hennes sagor, den svenska idyllen. Rent krasst är det ju en stor påverkan i det landskap som fanns där innan. En del arter påverkas negativt men det finns många som har detta kulturlandskap som en förutsättning för att överleva.

  Jag tror att det totalt sett är positiv att ha en levande landsbyggd,även i norra Sverige och att naturen mår bra av den diversitet som ett gott hållet jordbruk skapar (läs ekologist och i samspel med omgivningen). Sen finns det många produkter som man lätta kan ta bort från hyllorna då vi inom EU har en överproduktion av mejeriprodukter men i glasbyggd tycker jag inte det är rätt väg att gå :)

  David Sandén 2012-10-04 09:39:46 svara

 3. När ni pratar om klimatutsläppen gjorda utav havre- och sojaprodukter: är detta även inkluderat transportsträckorna? För då soja måste fraktas långt (medan havre kan produceras i Sverige) har jag alltid antagit att svenskproducerade havreprodukter var "miljövänligare" än sojaprodukter.. Är mitt antagande alltså felaktigt? Sedan tar jag även jättegärna del av era källor så att jag kan läsa på ännu mer i frågan :) (försöker nämligen alltid göra så medvetna konsumtionsval som möjligt)

  Victoria Eriksson Russo 2012-11-12 21:19:20 svara

  • Hej Victoria!
   Jag har lagt in lite källhänvisningar nu eftersom vi nyss skaffat oss ett system för det. Jag har svårt att ge ett glasklart besked i frågan om soja gentemot havre, det skulle nog krävas en livscykelanalys för att jämföra dem ännu mer noggrant. De här siffrorna kommer ifrån en LCA från Lunds Tekniska Högskola (i fallet Oatly) samt Alpros eget material och båda jämför mot animaliska produkter.

   Johannes Oscarsson 2012-11-28 21:28:41 svara

 4. Varken soja eller vegetabiliska oljor är någon höjdare för hälsan däremot.

  Matte 2013-09-03 23:34:25 svara