Minska farten och bränsleförbrukningen

Sänks hastigheten från 100 km/h till 90 km/h minskar luftmotståndet med 20 procent och sänker bränsleförbrukningen 10 procent.

Om gästskribenten: Kristoffer Kavallin pendlar varje vecka mellan Umeå och Brønnøysund och har en snittförbrukning på 0,4 liter per mil i en vanlig personbil.

När man fyller tanken med drivmedel vill man gärna att så mycket som möjligt av energin i drivmedlet som möjligt kan användas till nyttigt arbete i form av förflyttning. Men när bilens kaross rör sig utgör luften ett motstånd mot detta och även om det är ganska omärkligt i låga hastigheter märks det ordentligt i högre fart. Luftmotståndet fyrdubblas för varje hastighetsfördubbling och det går åt mer energi för att övervinna det – bara att pressa fram bilen genom luften tar halva motorns kraft i höga hastigheter.

Bilens kaross påverkar luftmotståndet, så helst ska fordonet vara långsmalt och inte ha några utstickande delar som ökar luftmoståndet. Det kan exempelvis vara tackräcken eller skidbox som ökar bränsleförbrukningen med tio procent i snitt.

Den största faktorn är dock hastigheten där halverad hastighet innebär att luftmotståndet minskar till en fjärdedel. Men även om ingen kommer att köra 50 km/h på motorvägen gör en minskning från 100 km/h till 90 km/h att du sänker luftmotståndet med nästan 20 procent.

Det, i sin tur, medför att bensinförbrukningen sjunker med ungefär tio procent.

Kommentarer

  1. Som kuriosa kan nämnas att redan runt 70 km/tim så brukar luftmotståndet överstiga rullmotståndet och precis som det står i artikeln så accelererar energiförlusterna pga luftmotståndet med kvadraten av hastigheten. Vid vilken hastighet brytpunkten är beror i väldigt stor utsträckning på bilens form. Om man ska köra mycket i motorvägsfart så bör man välja en bil med lågt CdA. Det är Cd-tal (mått för luftmotståndet som bilfabrikanter publicerar) multiplicerat med bilens tvärsnittsarea. Detta innebär att en mindre bil kan ge lägre förluster än en större även om den har högre Cd. Naturligtvis är det även viktigt att bilen har tillräckligt många växlar för att inte arbeta på ett högre varvtal än nödvändigt. De flesta bilar som säljs i världen har 10-20 gånger högre maxeffekt än vad som behövs för att köra konstant hastighet vid motorvägsfart. Denna extra marginal används dels för att kunna hålla konstant hastighet även i uppförsbackar men främst för att accelerera. Det gör att man måste ha riktigt höga växlar om man vill att motorn skall arbeta i sitt effektivaste intervall även på motorväg.

    Stefan Corbett 2013-03-18 11:37:26 svara