Så ersätter du dina gamla glödlampor, del 1

Nu byter Europa bort alla gamla glödlampor. Lysdioder och lågenergilampor kan användas i samma uttag som du har idag, men sparar 80-85 procent av energin. I vår första artikel tittar vi närmare på lågenergilampan.

Del två i artikelserien om alternativ till glödlampan hittar du här.

Från 1 september 2011 är bara 40 och 25 watts glödlampor tillåtna i EU, och om ett år blir även de förbjudna. Sedan en tid har glödlampornas efterträdare lågenergilampan funnits på marknaden, och även om lysdioderna troligen är den framtida vägen kommer lågenergilamporna att vara ett bra val under överskådlig tid. I dagsläget är de billigare lysdioderna i många fall helt enkelt inte av tillräckligt god kvalitet.

Lågenergilampor

Jämfört med gamla glödlampor är lågenergilampor mer effektiva eftersom de inte alstrar lika mycket värme och istället ger mer ljus per watt – ungefär fyra-fem gånger mer. En vanlig glödlampa på 60 W kan ersättas med en lågenergilampa på 15 W. De är dyrare att köpa, men håller mycket längre. Beroende på hur de används, håller de bättre lamporna över tio gånger längre än glödlampor.

Ekonomiskt blir det billigare med lågenergilampor – de kostar omkring 40 procent av en vanlig lampas kostnad under sin livstid. Denna typ av lampor innehåller miljöfarligt kvicksilver, och måste återvinnas på rätt sätt. Om en lågenergilampa går sönder måste den tas hand om på återvinningscentral så människor inte får i sig kvicksilvret. Då elproduktion med kolkraft också släpper ut kvicksilver blir utsläppen i slutändan ändå mindre än med de gamla glödlamporna. Trots att Sverige inte har egen produktion av kolkraft importerar vi el från kol och exporterar vår mindre koldioxidkrävande el till kolkraftsländer.

Energimyndigheten testar många olika modeller av lågenergilampor som finns på marknaden.

Kommentarer