Foto Henrik Olofsson

Så gör du fyrverkerierna bättre

De flesta fyrverkerierna skjuts upp av privatpersoner. Kemikalier och metaller skapar både färgerna i fyrverkerier och utsläpp. Här är några sätt att minska den påverkan.

Efter nyår kan man mäta förhöjda halter av metaller och kemiska produkter i naturen – som bly, kadmium, krom och kvicksilver. En tid efteråt återgår nivåerna till det normala och en statlig utredning konstaterade att de utsläppta mängderna inte är någon större miljöfara – relativt sett1. Det är fortfarande 12 ton aluminium och nästan 10 ton barium som släpps ut. Tidigare var fyrverkerier en riktig utsläppskälla av bly, men stegvis ersätts blyet med vismutoxid.

Miljövänligare fyrverkerier

 • Leta efter pjäser från EU, där kemikalielagarna är något hårdare.
 • Fråga efter miljömärkta produkter för att skapa efterfrågan.
 • Fråga efter fyrverkeripjäser som innehåller vismutoxid istället för bly eller undvik de pjäser som sprakar eftersom bly används till det2.
 • Gå samman i bostadsområdet och köp färre men bättre fyrverkerier.
 • Köp fyrverkerier tillverkade i papper istället för plast.
 • Se på ljus- och lasershower som alternativ.
 • På senare år har rislyktor blivit populära. Kolla efter sådana i trä som kan förmultna i naturen istället för metallkonstruktionerna.

Det mesta smällandet står privatpersoner för följt av professionella evenemang. De flesta fyrverkerier som konsumenter köper importeras från Asien där bly fortfarande är vanligt. Det gör att de stora blyutsläppen kommer från just konsumentfyrverkerierna.

För några år sedan upptäcktes det förbjudna ämnet hexaklorbensen (HCB) i många fyrverkerier och 2011 fanns det i flera pjäser som Kemikalieinspektionen undersökte3. HCB stör hormonbalansen och kan orsaka cancer samt skador i hjärnan. Det syns sällan i innehållsförteckningar och är omöjligt att känna till vilka som innehåller eller inte innehåller ämnet, men det verkar oftare finnas i asiatiska produkter än europeiska.

 1. Pyroteknikutredningen, sida 108 []
 2. Göteborgs Fyrverkerifabrik: Miljöfakta []
 3. KemI:
  Förbjudna ämnet hexaklorbensen fortfarande i nyårsraketer
  []

Kommentarer