Genom att sänka temperaturen en grad förbrukar du ungefär fem procent mindre energi på uppvärmning.

Sänk temperaturen hemma

Svenskar har ovanligt hög inomhustemperatur jämfört med andra europeiska länder. Genom att sänka temperaturen en grad sparar du fem procent energi.

Genomsnittstemperaturen i brittiska hem är omkring 18 grader. I Sverige är snittet nästan 22 grader även om många uppskattar lägre temperaturer i exempelvis sovrummet. Varje extra grad höjd temperatur innebär omkring fem procents ökad energiförbrukning.

Att sänka temperaturen en grad kan ge en bra besparing både energimässigt och även ekonomiskt. Är man beredd att ta på sig lite mer inomhus kan man sänka temperaturen till 18-19 grader och gå med inneskor eller tjocka sockar.

Rätt styrsystem

Det kan vara en god investering att se över hur bra termostaterna och styrsystemet för temperaturen fungerar i bostaden. Temperaturen ska hållas på en jämn nivå och inte åka berg- och dalbana. En ojämn temperatur upplevs som låg, medan energikostnaden blir hög. Kontakta kommunens energirådgivare för hjälp!

Kommentarer