En tvåtaktsmotor sprutar ut en tredjedel av bränslet oförbränt i vattnet.

Tanka båtmotorn med bättre bensin

Tusentals ton kolväten och giftiga ämnen släpps ut från utombordare på fritidsbåtar i Sverige varje år. Utsläppen sker under vår och sommar då vattenlivet är som känsligast. Byt ut bensinen mot alkylatbensin så minskar de värsta utsläppen med 90 procent.

En tvåtaktsmotor sprutar ut 30 procent av bränslet oförbränt ut i vattnet vilket innebär mellan 3000 och 8000 ton per år enligt Sjöfartsverket. Det är mer än all kommersiell trafik på Östersjön, bara från svenska fritidsbåtar, enligt Ny Teknik.

Den del som faktiskt förbränns i tvåtaktsmotorer omvandlas lättare till skadliga ämnen i än i fyrtaktsmodellerna.

Alkylatbensin är extra rent motorbränsle som tillverkas med minimala mängder bensen, aromater, olefiner och skadliga kolväten.

Det ger mest att använda alkylatbensin i gamla tvåtaktsmotorer eftersom de förbränner ämnena i lägre grad. Prestandan höjs, tomgången blir renare och det bildas mindre avgasrök.

Alkylatbensin fungerar även i fyrtaktsmotorer.

Rätt olja i motorn

Alkylatbensin som säljs ur pump är oljefri och kan användas direkt i fyrtaktsmotorer, men måste tillföras olja för tvåtaktare.
Tvåtaktsutombordare bör smörjas med miljöanpassad biologiskt nedbrytbar olja. Märkningen är NMMA TC-W3 och är anpassad till vattenkylda motorer.

Kommentarer