Tio miljömyter du kanske gått på

Inom miljöområdet flödar missuppfattningar och myter fritt – kanske har du eller någon du känner gått på någon av dessa klassiker?

1. Man ska undvika att tända/släcka LED-lampor ofta, de går sönder då.
Stämmer inte; livslängden påverkas inte nämnvärt1. Tvärtemot är det bra att släcka lamporna när man lämnar rummet.

2. Alla fint sorterade förpackningar töms ändå in i samma fack i avfallsbilen.
Stämmer inte. Bilen har särskilda fack och utrymmen för de olika avfallsslagen2. Det kan se ut som att det töms i samma på en del sopbilar men det beror bara på bilens konstruktion.

3. Alla förpackningar ska diskas noggrant innan de lämnas till återvinning.
Stämmer inte. Det räcker att skölja ur dem lätt för att bli av med lukt och rester som lockar dit skadedjur . Smartast är att använda överblivet diskvatten till detta.

4. Elbilar är sämre för miljön än fossilbilar.
Stämmer inte. Elbilars batterier är mer belastande att tillverka än bensintanken i en fossilbil, men elbilen är mycket mer effektiv 3 och ger mycket mindre utsläpp i drift. Beroende på batteristorlek och annat kör elbilen om fossilbilen efter ett-två år4. Med miljömärkt el i batteriet blir det bara bättre och bättre5 . Flera jämförelser som sänker elbilarna räknar inte in tillverkningen av fossilbilen, framställningen av bränslet eller att batterifabrikerna övergår till förnyelsebart producerad energi, som annars står för den största delen av batteriets utsläpp6 . Dessutom hoppas man på att batterierna kan återanvändas som lokal energilagring och slutligen material-återvinnas i framtiden.

5. Dieselbilar är fortfarande ett bra miljöval.
Stämmer inte. Dieseln i sig har aldrig varit ett bra klimatval, men möjligen bättre än bensin eftersom det går åt mindre bränsle. Det är fortfarande en fossil produkt som ökar mängden växthusgaser, och dieselbilar släpper dessutom ut mycket små partiklar som är skadliga för människor. Biogas från matavfall är riktigt bra med omkring 72% möjlig reduktion jämfört med fossilt bränsle7. Etanol (E85) är också ett relativt bra miljöval med omkring hälften så stor klimatpåverkan som bensin och diesel8 .

6. Det viktigaste är att äta och handla svenskt för att undvika transporterna.
Stämmer inte. Transporter står oftast för en mycket liten del av miljöpåverkan jämfört med själva produktionen av en matvara eller en apparat. Ofta kan svenska produkter vara bra val hur som helst tack vare låg klimatpåverkan från energi, men det varierar mellan olika produkter.

7. Naturmaterial är alltid bättre än konstgjorda.
Stämmer inte alltid. En bomullsskjorta har en tre gånger större belastning på klimatet än en skjorta av polyester, då bomullen konstbevattnas. Bomullspåsen måste användas hundratals gånger innan den är nere på samma påverkan som förnyelsebara plastkassar9. Samtidigt kan syntetfibern släppa ifrån sig mikroplaster till miljön, beroende på vilken sorts fiber som använts10.

8. Det är bättre att storhandla sällan istället för flera små köp.
Stämmer inte, generellt. För många hushåll ökar mängden mat som slängs när man handlar mycket mat och stora förpackningar11 . Dock blir miljöbelastningen hög om man tar bilen till affären varje gång man handlar – ofta står den resan för en stor del av klimatpåverkan från handlingen12.

9. Flaskvatten är en stor miljöbov.
Stämmer inte. Jämfört med vatten från kranen är utsläppen visserligen många gånger högre, men snittkonsumtionen på 22 liter flaskvatten per år ger i princip samma utsläpp som en mellanstor hamburgare13 . Samma mängd läsk ger mycket mer utsläpp, så bubbelvattnet är faktiskt ett bättre val på snabbmatsstället.

10. Det gör ingen skillnad att köpa miljömärkt el, allt blandas ändå i systemet och kommer från närmsta energianläggning.
Stämmer inte. Spänningen i din elcentral kommer visserligen från den närmaste energianläggningen men elhandeln, där du tecknar dig för förnyelsebar el, är en marknad som kan sägas flyta ovanpå den faktiska elproduktionen. Använder du 1 kWh el och har miljöavtal så köper din elhandlare in 1 kWh förnyelsebart producerad el av en elproducent. Det betyder att ditt val och avtal gör direkt skillnad på marknaden även om din lampa rent praktiskt drivs av annan el än den du betalat för.

 1. Energy.gov: When to Turn Off Your Lights []
 2. FTI: Myter om återvinning []
 3. Chalmers: Hur energieffektiva är elbilar?a []
 4. Union of Concerned Scientists: A life cycle analysis of EVs []
 5. VUB Transport & Environment: Life Cycle Analysis of the Climate Impact of Electric Vehicles []
 6. IVL: The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas Emissions from Lithium-Ion Batteries []
 7. Trafikverket: Index över nya bilars klimatpåverkan 2014 []
 8. Trafikverket: Index över nya bilars klimatpåverkan 2014 []
 9. Konsumentföreningen Stockholm: Vilken bärkasse är minst dålig för miljön? []
 10. Sveriges Natur: Grön guide konsumentfrågor 2014-4 []
 11. Uppsala Nya Tidning: Myter och sanningar om klimatet []
 12. Sveriges Konsumenter: Ät miljövänlig mat []
 13. Sveriges Bryggerier: Korta fakta om vatten på flaska och miljön []

Kommentarer