Världsmiljödagen

Den 5 juni varje år firas Världsmiljödagen. Det är en dag att uppmärksamma sina egna och andras insatser för miljön samtidigt som man utmanar sig själv att göra mer.

Världsnaturdagen skapades av FN efter en miljövårdskonferens i Stockholm 1972 som inleddes den 5:e Juni. Konferensen resulterade i skapandet av UNEP (FN:s miljöprogram).

Skogen: Naturen till din tjänst

2011 års Världsnaturdag stödjer FN:s temaår Skogens år med temat Skogen: Naturen till din tjänst.

  • 31% av jordens landyta består av skog.
  • Skogen ger oss ved, bränsle, papper, gummi och läkande växter. Dessutom är det skogen som säkrar 3/4 av våra vattentillgångar.
  • Mer än hälften av alla landlevande varelser har sitt hem i skogen, många av dem utrotningshotade.
  • 300 miljoner människor har skogen som sitt hem.
  • I många U-länder står skogen för 80 % av energiförsörjningen
  • 20 % av alla växthusgaser som släpps ut skulle ha bundits upp av den skog som förstörts av människan.

Kommentarer