En enskild majbrasas utsläpp kan släppa ut motsvarande en stor industri under ett helt år, eftersom majbrasans rök inte filtreras.

Gör majbrasan miljövänligare

Majbrasan kan vara en riktig utsläppshärd om fel saker eldas upp. En enda majbrasa kan släppa ut mer gift i luften än vad en industri gör på ett helt år. Elda ris, löv och träd men plocka bort gamla madrasser, impregnerat trä och gips.

Det bästa för miljön är att elda under kontrollerade former i förbränningsanläggningar där värmen som alstras kan bli fjärrvärme. Löv, ris, oimpregnerat, olaserat och omålat trä går dock att elda i en majbrasa utan någon större miljöpåverkan. Genom att lägga en presenning över rishögen innan den eldas minskas utsläppen ännu mer. När virket är torrt blir utsläppen av tjära, sot och fenol mindre.

Hur stor påverkan?

Återvinningsbolaget Stena Metall uppger att en enda majbrasa går att jämföra med ett års utsläpp från en industri. Det beror på att majbrasan eldas fritt i naturen medan industriutsläppen renas.

Det här bör undvikas

När plast, gummi och textilmaterial förbränns sprids tungmetaller med röken eller samlas i askan och rinner ner i marken nästa gång det regnar. Textilier och elektronik kan innehålla bromerade flamskyddsmedel, som är svårnedbrytbara och lätt tas upp av levande organismer. Takplast, presenningar, rör samt andra plastprodukter kan sprida tunga miljögifter som PCB och dioxiner. Limmade träprodukter som masonit, MDF och spånskivor påverkar också miljön på ett negativt sätt. Koppar från kablar eller vattenrör fungerar som en katalysator och orsakar ännu större mängd miljögifter.

Rensa bort skadliga material från majbrasan innan den eldas upp och lämna det istället på en återvinningscentral.

Kommentarer

  1. Lämpligen kan man rya igenom brasan innan den tänds för att skrämma bort igelkottar och harpaltar som bor däri också...!

    Johannes Oscarsson 2012-05-01 15:56:17 svara

  2. Vem FAN eldar madrasser i majbrasan ???? Dickhead !!

    Mitt Namn 2014-05-07 15:44:28 svara