Rena luften med krukväxter

Gröna växter kan fungera som luftvårdare både i arbetsmiljön och i hemmet. Vissa växter är så effektiva på att rena luften från skadliga ämnen att de delvis kan ersätta strömslukande luftkonditionering och klimatanläggningar.

När NASA undersökte luften i simulerade rymdstationer upptäcktes att vissa växter är effektiva luftrenare. Studien visade att några av våra vanligaste krukväxter renar luft1 från ämnen som formaldehyd2, bensen3 och trikloretylen4. Det är ämnen som utsöndras bland annat från möbler, textiler, kontorsutrustning, byggmaterial och bensin.

Sovrummet

Vissa växter är särskilt lämpliga att ha i sovrummet eftersom de omvandlar koldioxid till syre nattetid5.

 • Svärmorstunga (lättskött)
 • Julkaktus/novemberkaktus (lättskött)
 • Aloe vera (lättskött)
 • Tillandsia (relativt lättskött)

Kontoret

 • Gullranka (lättskött)
 • Arekapalm/guldpalm (relativt lättskött)
 • Band- kant- och doftdracena (relativt lättskött)
 • Berg-, findadel-, busk- och bambupalm (relativt lättskött)
 • Gerbera (lite svårare att sköta)
 • Spjutbräken (lite svårare att sköta)

Vardagsrummet

 • Ampellilja (lättskött)
 • Aralia (relativt lättskött)
 • Fredskalla (relativt lättskött)
 • Murgröna (lite svårare att sköta)
 • Ormbunke (lite svårare att sköta)

Krukväxtindustrin är en kemikalieintensiv industri som dessutom använder mycket konstgödsel. Istället för att köpa nya växter kan du dela skott med dina vänner.

 1. Wolverton, B.C. (1997). Renare luft med växter. []
 2. Grön luft: Anti-formaldehyd []
 3. Grön luft: Anti-bensen []
 4. Kollega: Grönt rensar luften []
 5. Ekobyggportalen: Giftrenande krukväxter []

Kommentarer