Så delar du växter – fyra metoder

Passa på att dela med dig av dina växter när du planterar om dom. Genom att dela skott till vänner istället för att köpa nya växter minskar utsläppen av gifter, klimatgaser från konstgödsel, växthusodling och långa transporter som uppkommer till följd av nyproduktion av krukväxter.

Delning

Växter som har blad och stammar i klunga, som fredskalla och ormbunke, går att dela till flera mindre plantor. Halvera försiktigt växten med kniv från rotsystemet upp och plantera sedan om i mindre krukor.

Stickling

En stickling är en avkapad del av en gren eller stam som kan bilda nya rötter om den får vatten eller jord att växa i. Gullranka, paradisträd och pelargon är vanliga krukväxter som går att dela på detta sätt.

Leta efter en del av växten utan blommor som har några få blad. Skär av ungefär fem centimeter och sätt i ett vattenglas eller plantera i jord. Sticklingar som sätts direkt i jord får mest näring, men det går att sätta den i vatten för att sticklingen ska utveckla rötter snabbt.

 

Sidorosett

Sidorosetter är småplantor som växter upp bredvid moderväxten. De kan försiktigt redas ut från rotklumpen och planteras om i en egen kruka. Denna metod passar plantor som svärsmorstunga eller aloe vera.

Utlöpare

Utlöpare är långa sidoskott i form av en utväxt eller stänglar ovan jord som i sin ände bildar en ny liten planta. Hos krukväxter som ampellilja eller ormbunke hänger de ut från krukan eftersom de inte hittar ny jord att slå rot i. Skär av utlöparen och sätt i en egen kruka så kommer plantan att rota sig.

Kommentarer