Så gör du kräftskivan mer miljövänlig

I augustikvällarnas mörker sprider sig papperslyktornas ljus över svenska kräftskivor. Genom att välja burfiskade havskräftor och kravmärkt nubbe minskar du belastningen på miljön.

Trots att Linné ansåg att de små bruna kloförsedda djuren inte var tjänliga som föda har kräftskivorna ett stadigt grepp om sensommarkvällarna i landet. Det fiskas 1700 ton kräftor i Sverige årligen med det räcker bara till en dryg tredjedel av konsumtionen. Övriga kräftor importeras från bland annat USA, Kina, Turkiet och Spanien. De lokalt producerade svenska kräftorna är oftast dyrare, särskilt de mer sällsynta flodkräftorna – som många föredrar smakmässigt.

Det finns tyvärr få miljömärkta kräftor i butikskedjorna, delvis beroende på att produktionen av sötvattenskräftor sker i det vilda. Lokala producenter kan dock vara ekologiskt certifierade.

Håll utkik efter kräftor som säljs i miljövänligare förpackningar som plastpåse, jämfört med de vanliga plasttrågen i pappersförpackning.

Ett alternativ är att köpa miljömärkta havskräftor och där gör valet mellan bur- och trålfångst stor skillnad. Burfisket sliter mindre på havsbotten, sänker bränsleförbrukningen, ger markant mindre överskottsfångst och en tredjedel så stora koldioxidutsläpp. Som en bonus blir inte fångsten lika skadad eftersom trålen annars packar ihop djuren ordentligt. Trålfångsten betraktas av många som extremt skadlig för havsmiljön.

Hanssons samt Bergfalk & Co fiskar och säljer havskräftor med Krav-märkning.

Efter att skalen plundrats och klorna knäckts kan du lägga skal och rester i frysen för att göra en fond senare.

Kommentarer