Utsläpp av växthusgaser från privatkonsumtion.
Boende ca 30%, resande ca 30%, ätande ca 25% och handlande ca 15%.

Tio konkreta sätt att ta tag i din klimatpåverkan

Varje person kan göra något för att minska sina utsläpp av klimatgaser. Minska mängden kött, ta tåget istället för flyget och gör bostaden mer energieffektiv så kommer man en bra bit på vägen.

Åttio procent av utsläppen av klimatgaser kommer från privatkonsumtion1. Därför kan privatpersoner påverka mycket. Den globala uppvärmningen påverkas av allas utsläpp, men den enskilda personens bidrag går att förändra. Till att börja med kan man fokusera på tre områden: mat, transporter och boende.

Mindre kött och mer ekologisk mat

 • En hel del mat produceras och orsakar utsläpp i onödan utan att ätas upp när mat blir dålig. Undvik storförpackningar som hinner bli dåliga, förvara maten rätt och rädda överbliven mat som lunchlådor så gör du stor skillnad.
 • Uppfödningen av boskap står för nästan lika stora utsläpp som hela transportsektorn, så att minska mängden kött gör stor skillnad.
 • Ekologisk mat minskar inte bara mängden kemiska bekämpningsmedel utan skär ner klimatutsläppen drastiskt eftersom man inte odlar med konstgödsel. Transporterna minskar också totalt.
 • Handla mat som följer säsongen och finns tillgängligt någorlunda nära hemmet; jordgubbar på sommaren och rotsaker under vintern. Undvik mat som flygs hit från andra länder, flygfrakten orsakar enorma utsläpp.

Mindre flyg och bättre bilkörning

 • Åk tåg istället för flyg när det går. Flygtrafiken orsakar stora utsläpp per resa; som tumregel ger ett inrikesflyg ett halvt ton koldioxidekvivalenter och en Thailandsresa fyra ton2. Det beräknas att de totala hållbara utsläppen per person ligger kring ett ton per år3.
 • Hur du kör bilen påverkar utsläppen. Även om det är bättre för miljön att cykla eller åka kollektivt kan bilfärdens utsläpp i alla fall minskas 10-15 procent med Eco-driving och välpumpade däck.
 • Se till att cykeln är i ordning så att det blir lätt att välja den istället för bilen för kortare resor. Varannan biltur är kortare än fem kilometer och innan bilen blivit varm släpper den dessutom ut mer farliga ämnen.
 • Åk kollektivt eller med bilpool. Kollektivtrafiken ger lägre utsläpp än miljöbilar, och har man sin biltillgång genom en bilpool minskar man antalet slentrian-körningar.

Minska värmebehovet och byt lampor i hemmet

 1. The Climate Impact of
  Swedish Consumption, s. 27 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5992-7.pdf []
 2. Utsläppsrätt.se: Beräkning av utsläpp från flyg []
 3. Klimatkontot.se []

Kommentarer

 1. Hej, Vad kommer statistiken ca 25% för ätande ifrån som ni publicerar på sidan? Mvh Annevi

  Annevi Sjöberg 2014-04-21 14:04:49 svara

  • Hej Annevi! Siffrorna till illustrationen är hämtade från Naturvårdsverkets rapport Climate Impact on Swedish Consumption, s. 8 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-5992-7.pdf Mvh, Johannes

   Johannes Oscarsson 2014-05-09 23:49:25 svara