Nio värsta sakerna som hamnar i avloppet

I både toalett och avlopp hamnar det saker som kan ställa till det senare i röret. I toaletten ska bara avföring, vatten och toalettpapper spolas ner – annat papper löser inte upp sig utan är besvärligt för reningsverken. I diskhon är olja, ägg, stearin och kaffesump vanliga utsläpp som egentligen hör hemma i avfallet.

 • Snus – varje år spolas 1100 ton, motsvarande hundra lastbilslass1, med snus i toaletten och måste tas om hand av reningsverken. Det är svenskarnas vanligaste fulspolning och skapar utsläpp av bland annat kadmium som inte reningsverken tar hand om.
 • Våtservetter och hushålls­papper samt pappers­näsdukar är besvärliga – de löser inte upp sig som toalett­papper2.
 • Fett och olja stelnar och bildar proppar när temperaturen sjunker. Torka bort små mängder med hushålls­papper, häll större mängder (efter att fettet svalnat) i förpackningar och lämna till återvinning eller i hushållssopor.
 • Kaffesump är ett gammalt husmorstips för att rengöra avloppet, men det är en björntjänst. Sumpen blandar sig med olja, fett och annat för att sedan täppa igen ledningarna3. Bäst är att skrapa ur sumpen med en sked och sortera det som matavfall för rötning, eller lägga i soporna.
 • Råa ägg stelnar med varmt vatten och bildar proppar4.
 • Särskilt klibbig mat som gröt, rester från ost-, vin- eller öltillverkning och smält ost hör hemma i matavfallet.
 • Stearin och paraffin från värmeljus eller urskrapade ljusstakar smälter av hett vatten men stelnar när det svalnar5. Hushållssoporna är rätt hemvist för det som inte går att elda.
 • Kaustiksoda sliter på rören, är tungt för reningsverken och är starkt frätande6. Det kan också bilda egna proppar i en del fall.
 • Gips och betong kommer från handtvätt och redskap som sköljs av, och kan klumpa ihop sig. Bäst är att skölja av det värsta i en hink med lite vatten och sedan låta det stelna7.
 1. Svenskt Vatten: 1,4 miljarder snusprillor spolas i svenska toaletter varje år []
 2. Svenskt Vatten: Hushållspapper är vanligaste fultorkningen []
 3. Piteå-Tidningen: Kaffesump är värst för avloppen []
 4. Ny Teknik: Så räddar du Sverige från fettberg []
 5. Ny Teknik: Så räddar du Sverige från fettberg []
 6. Tubus: Stopp i avloppet? Undvik kaustiksodan! []
 7. Ny Teknik: Så räddar du Sverige från fettberg []

Kommentarer