För att veta om en förpackning, exempelvis chipspåse, ska sorteras som plast eller metall; krama ihop den. Vecklar den ut sig igen sorteras den som plast.

Sortera utan frågetecken

Vissa förpackningar kan vara svåra att veta hur man ska sortera med en handvändning. Frigolit ska till plastförpackningar, kuverten ska inte åka med papper och glödlampor ska sorteras separat, för att ta några exempel.

De allra flesta förpackningar är lätta att sortera, men ibland måste man tänka till. Vissa material är också väldigt viktiga att sortera rätt, annars kan de försvåra återvinningen och försämra kvalitén på det återvunna materialet.

  • Frigolit sorteras som plastförpackning.
  • Kuvert och post-it lappar slängs i brännbart. Detta på grund av att limmet förstör återvinningsprocessen.
  • Målarburkar och sprayflaskor sorteras som farligt avfall, förutom om de är rena och tomma. Alltså inte som metallförpackning.
  • Plast eller metall? För att veta om en förpackning, exempelvis chipspåse, ska sorteras som plast eller metall; krama ihop den. Vecklar den ut sig igen sorteras den som plast.
  • Glödlampor, lågenergilampor och andra ljuskällor är elavfall och sorteras på en återvinningscentral. Ska absolut inte sorteras som glas eftersom det förstör återvinningsprocessen.
  • Porslin och keramik kan inte återvinnas och förstör återvinningsprocessen om de hamnar bland glaset. Det lämnas istället in på en återvinningscentral för deponi.
  • Kartong med en beläggning av aluminium på insidan, exempelvis en juiceförpackning, sorteras som pappersförpackning. Materialet delas och återvinns för sig.

Var du ska lämna olika avfall kan du läsa här.

Kommentarer