Sju minuter minskar elens utsläpp

Varje kilowattimme som konsumeras orsakar någon mängd utsläpp. Det går att minska rejält med några minuters arbete för att byta till förnyelsebar el – en genomsnittslägenhet kan sänka sitt årsutsläpp med ett ton klimatgaser per år för 50 kronor.

Så byter du till miljömärkt el

  1. Enklast hittar du ett bra avtal på förnyelsebar el på prisjämförelsesidor som Elpriskollen från Energimarknadsinspektionen, Elskling, eller Compricer. Det du behöver är ditt postnummer och en gammal elfaktura. På den hittar du områdesid och anläggningsid.
  2. Den ena strategin är att teckna elavtal som använder enbart förnyelsebara energikällor, nästa nivå är avtal certifierade av Svenska Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-märkning. Den garanterar att vattenkraft ska vara hållbart utbyggd, att biogas kommer från hållbart skogsbruk och att vindkraft inte förstör närmiljön.
  3. För att genomföra bytet måste du kolla att du inte är bunden i ditt nuvarande avtal, eller när du tidigast kan säga upp avtalet. Använder du prisjämförelsesidornas bytestjänst brukar de kolla upp det åt dig.
    Du löper inte risk att det blir elavbrott under tiden som elleverantörerna lämnar över.

Du kommer i fortsättningen att få en faktura från ditt elhandelsbolag som du just tecknade avtal med, samt en faktura från ditt elnätsbolag som äger ledningarna och levererar el till din fastighet.

En lägenhet som förbrukar 3000 kWh minskar sina utsläpp med ett ton klimatgaser för en kostnad på omkring 50 kr.

Ökad efterfrågan sänker utsläpp

Genom att teckna sig för ett miljömärkt elavtal köper man in energi från förnyelsebara källor. Dessutom ökar man efterfrågan på dessa källor vilket gör att Sverige vid överskott kan exportera el till smutsigare marknader utomlands. Utbyggd förnyelsebar produktion minskar också behovet av att importera exempelvis kolkraft från Danmark vid toppar.

Det byggs förstås inte nya kablar bara för att transportera miljöcertifierad elenergi. Det sättet som förnyelsebar energikonsumtion påverkar genom är att öka marknadens efterfrågan; i dina elkablar in till bostaden kommer energin fortfarande från den energikälla som ditt elnätsbolag för stunden levererar. Ser man till hela elmarknaden så förändras dock produktionen till mer förnyelsebart, och ditt val vägs in.

Kommentarer