Släck ljuset under Earth Hour

Världsnaturfondens årliga evenemang Earth Hour får deltagare i 135 länder att släcka belysningen i en timme. I år släcker miljarder människor belysningen i en timme på lördagen den 31 mars, 20:30 på kvällen.

Syftet är att uppmärksamma klimatfrågan och få politiker att agera. 2011 nådde kampanjen nära två miljarder människor, med inbjudan att symboliskt släcka lampan.

Manifestationen som grundades 2007 har inte som syfte att påverka energiförbrukningen. Istället är tanken bakom att uppmärksamma energi- och klimatpolitiken.

Under kampanjens fem år har den växt från år till år och i år har svenska Naturskyddsfonden arbetat mycket med att få olika större företag ombord. Man låter också privatpersoner utmana varandra på att inte bara medverka i manifestationen utan att gå steget längre och förändra delar av sin livsstil som att äta i säsong, vegetarisk mat en dag i veckan, byta till LED-lampor, låta bli flaskvatten, tacka nej till reklam eller handla färre kläder exempelvis.

Earth Hour 2013

Klockan 20:30 lördagen den 23 mars är det dags att släcka belysningen om du vill medverka i årets manifestation.

Kommentarer